Ưu đãi người dùng Carmudi

Quy định chương trình:
– Giảm 22% giá trị chuyến xe (tối đa 300K).
– Áp dụng cho chuyến xe từ 24 tiếng.
– Áp dụng cho chuyến xe kết thúc trước 31/01/2023.
– Giới hạn 1 lượt dùng/khách hàng/ngày.
– Số lượng mã giảm có hạn, chương trình sẽ kết thúc ngay khi hết mã.
– Chương trình không áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác.
– Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định của Zoomcar là quyết định cuối cùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *